YouSee hjælp

YouSee Fastnet Persondatameddelelse

Når du benytter produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn 

 • Adresse

 • E-mail

 • Kredsløbs ID

 • Spærring for særtjenester og udland

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre

 • Saldomax

 • Modtagne opkald

 • Dato, tid og opkaldsvarighed


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald. 

 • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig. 


Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning. Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN).
Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug fra TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.Videregivelse af dine personoplysninger 

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver YouSee dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med YouSee.


Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN).


Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

YouSee overfører dine personoplysninger til en databehandlervirksomhed beliggende i USA, der faciliterer regningsdannelsen for dette produkt.

Det juridiske grundlag for deling af personoplysninger er følgende:

 • Berettiget interesse med henblik på fakturering af kunde for forbrug på det købte produkt. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), jf. bogføringsloven bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år. Sikkerhed for behandlingen 

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. 
Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links: 

Dansk version

English versionKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret den 22. november, 2019.

Når du benytter produktet YouSee Fastnet BBT, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Fastnet BBT, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Kredsløbs ID

 • Spærring for særtjenester og udland

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre

 • Saldomax

 • Modtagne opkald

 • Dato, tid og opkaldsvarighed


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald.

 • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Fastnet BBT.
Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug fra TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet BBT

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.Videregivelse af dine personoplysninger

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver YouSee dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med YouSee.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet BBTOverførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

YouSee overfører dine personoplysninger til en databehandlervirksomhed beliggende i USA, der faciliterer regningsdannelsen for dette produkt.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet BBT. Dette spænder typisk fra 6 måneder til 5 år.Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. 
Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links: 

Dansk version

English versionKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Fastnet BBT, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret den 22 november, 2019.

Hvad synes du om denne side?


Har du brug for yderligere hjælp?