YouSee hjælp

Tillægsvilkår for YouSee 'Mit Internet'

September 2022


1. Tillægsaftalen


For aftale om YouSee Mit Internet gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee’s tjenester. Ved modstrid mellem vilkå-rene går disse særskilte vilkår for YouSee Mit Internet forud.

YouSee Mit Internet er en wi-fi- og sikkerhedsløsning, som er baseret på rou-teren som YouSee leverer ved køb af YouSee Internet produkter. Alle enheder som er tilsluttet routeren via wi-fi eller kabel er beskyttet mod internet trus-ler.

YouSee Mit Internet giver kunden mulighed for at tilgå og styre sit wi-fi net-værk samt til at styre sikkerheden.

Hvis kunden har adgang til YouSee Mit Internet, kan kunden fravælge pro-duktets sikkerhedsdel og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om muligheden for fravalg af sikkerhedsdelen fås ved henvendelse til YouSee. Sikkerhedsproduktet udgøres af Sense produktet fra F-Secure.

En aftale om YouSee Mit Internet giver bl.a. kunden følgende:

  • Router med integreret sikkerhedsfunktion (sikkerhedsfunktion kan fravælges)

  • Mulighed for via YouSee Mit Internet app, at få overblik over sit wi-fi netværk, indstille wi-fi -navn og kode, oprette gæste wi-fi-netværk.

  • Mulighed for via YouSee Mit Internet app, at opsætte børnebeskyttel-se, ved at oprette regler for eksempelvis tidsbegrænset adgang til in-ternet, eller indholdsbegrænsninger for enheder tilsluttet routeren.

  • Adgang til en udvidet hjælpefunktion ved henvendelse til YouSee sup-port, som har mulighed for at identificere fejl og problemer i kundens netværk

  • Adgang til gennem appen at tillade modtagelse af anbefalinger til op-timering af wi-fi-netværket.

  • Mulighed for tilkøb af YouSee WiFi Booster (wi-fi Mesh Extender) hvor routeren indgår i mesh netværket. En udvidelse af wi-fi netværket med WiFi Booster vil kunne styres i Mit Internet appen for optimal placering og maksimal performance.

Abonnement på YouSee Mit Internet ophører, hvis abonnementet på den adgangsgivende tjeneste ophører.2. Persondatameddelelse

For YouSee’s behandling af persondata i forbindelse med produktet Mit Inter-net gælder en særskilt persondatameddelelse, som findes på you-see.dk/privatlivspolitik. Kunden har også adgang til denne persondatameddelelse via appen Mit Internet.3. Sikkerhedsfunktionerne - YouSee Mit Internet

Sikkerhedsdelen der leveres med YouSee Mit Internet beskytter brugere af internettet via YouSees router.

YouSee Mit Internet indeholder følgende sikkerhedsfunktioner:

  • Browserbeskyttelse

  • Sporingsbeskyttelse

  • SmartHome-beskyttelse

Kunden kan endvidere foretage specifikke indstillinger så som tidsbegræns-ning, indholdsbegrænsning, blokering af specifik URL. Når en bruger forsøger at tilgå en side som kunden har underlagt begrænsningsfilter, får brugeren vist en meddelelse om at siden er blokeret.


Browserbeskyttelse

Funktionen ’Browserbeskyttelse’ beskytter brugere af internettet via YouSees router. ’Browserbeskyttelse’ identificerer internetsider som indeholder trusler som malware, (virus, worms, trojansk) og phishing. Gennem YouSee Mit In-ternet vises der en pop-up besked til den pågældende bruger af internettet, hvis denne eksempelvis forsøger at tilgå en hjemmeside eller andet indhold, som er blevet rapporteret skadeligt.

Brugeren kan til hver en tid ignorere meddelelsen, og fortsætte til hjemmesi-den eller indholdet. Funktionen er i henhold til aftalen om YouSee Mit Internet slået til ved levering. Kunden kan slå ’Browserbeskyttelse funktionen til og fra.


Sporingsbeskyttelse

Med funktionen ’Sporingsbeskyttelse’ kan brugeren være privat på nettet så-ledes at der ikke opsamles data om dennes adfærd på nettet (blokering af cookies, annoncer mv.). Funktionen er i henhold til aftalen om YouSee Mit In-ternet slået fra ved levering. Kunden kan slå ’Sporingsbeskyttelse’ funktionen til og fra.


SmartHome-beskyttelse

SmartHome-beskyttelse er en sikkerhed mod at IoT enheder tilsluttet YouSe-es router, ikke bliver hacket og leverer information til IT-kriminelle. Funktionen er i henhold til aftalen om YouSee Mit Internet slået fra ved levering. Kunden kan slå SmartHome funktionen til og fra4. Forudsætning for brug af YouSee Mit Internet app


Kunden kan se og styre sine indstillinger for Mit Internet via appen Mit Inter-net.

For at anvende appen skal kunden logge ind med sit Mit YouSee-Login. Der er adgang til at logge på appen fra enhver forbindelse til internettet (ude og hjemme).

Det er en forudsætning for brug af appen, at kunden særskilt accepterer vilkår og betingelser herfor, idet kunden ved at anvende appen indgår et direkte aftaleforhold med app-indehaver, som YouSee alene formidler. Vilkår og betingelser for brug af appen fremkommer ved første log-in og skal accepteres før appen kan benyttes.5. Netneutralitet/trafikstyring

Ved aftale om YouSee Mit Internet er sikkerhedsfunktionen ’Browserbeskyttelse’ aktiveret i kundens router. Brugere af routerens netværk vil i overens-stemmelse med aftalen være beskyttet mod og vil bl.a. modtage en meddelelse forud for forsøg på at tilgå hjemmesider eller andet indhold, der gennem Mit Internet vurderes som en trussel/sårbarhed.

Funktionerne ’Sporingsbeskyttelse’ og ’SmartHome-beskyttelse’ er i henhold til aftalen om YouSee Mit Internet slået fra ved levering. Kunden kan til en hver tid slå funktionerne til.

Sikkerhedsproduktet kan til en hver tid opsiges af Kunden.6. YouSees erstatningsansvar

Kunden har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af hand-linger og undladelser forårsaget af YouSee eller nogen, som YouSee har ansvaret for.

Kunden gøres opmærksom på, at kunden til trods for installationen af YouSee Mit Internet, ved at færdes på Internettet, ved at downloade materiale fra Internettet, eller ved åbning af programmer modtaget pr. e-mail, løber en risiko for at kompromittere sikkerheden på sin computer, tablet, smartphone, og andre IoT enheder i hjemmet løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus eller lignende. YouSee har ikke indflydelse på disse for-hold og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf, jf. pkt. 15.C. i Generelle vilkår for levering og drift af YouSee’s tjenester.

YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende, samt tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.7. Opsigelse

For abonnementer på YouSee Mit Internet oprettet i tillæg til abonnement på bredbånd via YouSee’s kabel-tv-net (coax), gælder, at abonnementet på YouSee Mit Internet ophører, hvis abonnementet på YouSee Bredbånd ophører.

Sikkerhedsproduktet i YouSee Mit Internet kan opsiges af kunden med en måneds varsel.

Hvad synes du om denne side?


Har du brug for yderligere hjælp?