YouSee hjælp

Sådan bruger du voicemail din mobil

Har du mobilabonnement hos os, følger der automatisk en telefonsvarer med - YouSee Voicemail

Dine fordele med Voicemail

 • Når der er indtalt en besked på din Voicemail, får du en sms

 • Du kan aflytte beskeder ved at ringe til dit Voicemail-nummer

 • På din Voicemail kan du gemme op til 25 beskeder

 • Nye beskeder, du ikke har hørt endnu, gemmes i 30 dage

 • Beskeder, du har hørt, bliver gemt i 10 dage

 • Du kan indtale en personlig velkomsthilsen

Din YouSee Voicemail er som udgangspunkt slået til. Det koster almindelig minuttakst at ringe op til din voicemail og aflytte dine beskeder.Kom i gang med din YouSee Voicemail

Når du vil indstille din Voicemail, skal du først ringe op til dit Voicemail-nummer. Nummeret står i din ordrebekræftelse og på Mit YouSee – klik Vis detaljer ved dit mobilnummer, og kig under Indstillinger. Dit Voicemail-nummer står under Viderestilling.

Herunder kan du læse om, hvordan du opretter en velkomsthilsen, aflytter din voicemail i udlandet og meget andet.

Først gang du ringer til din Voicemail, vil du blive bedt om at:

 1. oprette en adgangskode

 2. indtale dit navn

 3. indtale en velkomsthilsen

Adgangskoden skal du bruge, hvis du aflytter din Voicemail fra en anden telefon eller fra udlandet.

Navnet bliver afspillet som velkomst, hvis du ikke indtaler en personlig hilsen.

Få besked af YouSee Voicemail, når du har beskeder
YouSee Voicemail er indstillet til at sende dig en sms, når der er indtalt en ny besked.

YouSee Voicemail er som udgangspunkt indstillet til at sende dig en sms, når der er indtalt en ny besked.

Du kan til- og fravælge at modtage en sms, når nogen ringer til dig uden at lægge en besked:

 1. Ring til dit Voicemail-nummer.

 2. Vælg Indstillinger i hovedmenuen ved at taste 3.

 3. Vælg Slå sms notificering til og fra ved at taste 4.

Følg instruktionen og vælg, om du vil aktivere eller deaktivere funktionen.

Første gang du ringer til din YouSee Voicemail, bliver du bedt om at indtale dit navn og en velkomsthilsen. 
Navnet bruges som en del af den automatiske velkomst, der afspilles, hvis du vælger ikke selv at indtale en personlig hilsen.

Velkomsthilsen og international velkomsthilsen

Du kan lave en almindelig velkomsthilsen til opkald fra Danmark. Modtager du også opkald fra udlandet, kan du tilføje en international velkomsthilsen.

Sådan indtaler du en ny velkomsthilsen

 1. Ring op til din YouSee Voicemail.

 2. Tast 2 for at vælge Muligheder for velkomst.

 3. Tast 1 for at vælge Indtal ny velkomsthilsen eller 2 for at ændre den internationale velkomsthilsen

 4. Indtal — tast 1

 5. Gem — tast 2

 6. Slet — tast 3

 7. Tilbage — tast *

 8. Få hjælp — tast 0

Aflyt og administrer dine beskeder i Voicemail
Når du ringer til dit YouSee Voicemail-nummer, får du med det samme at vide, hvor mange nye beskeder, du har modtaget.
 

Aflyt nye beskeder

 • Aflyt beskeder: Tast 1


Mens du lytter til en besked kan du:

 • Slette beskeden — tast 2

 • Gemme beskeden — tast 3

 • Få information om afsenderen — tast 4

 • Gå tilbage til forrige menu — tast *

 • Få hjælp til Voicemail — tast 0


Efter du har hørt en besked kan du:

 • Ringe tilbage — tast #

 • Afspille beskeden igen — tast 1

 • Slette beskeden — tast 2

 • Gemme beskeden — tast 3

 • Få afsenderinformation — tast 4

 • Få information om afsenderen på sms — tast 5


Aflyt gemte beskeder

Du kan når som helst få afspillet dine gemte beskeder igen. Dine gemte beskeder bliver automatisk afspillet, når du har lyttet til dine nye beskeder. 

Så længe gemmes dine beskeder

Uaflyttede beskeder bliver gemt i 30 dage. Herefter bliver de slettet, medmindre du har gemt dem.

Aflyttede beskeder bliver gemt i 10 . Herefter bliver de slettet, medmindre du har gemt dem.

Du kan have 25 beskeder af 4 minutters varighed liggende.

Du kan aflytte dine YouSee Voicemail-beskeder fra udlandet eller fra en anden telefon. Du har også mulighed for at slette og gemme beskeder.

Fælles Voicemail-nummer
Er dit Voicemail nummer et af følgende numre, har du det, vi kalder et Fælles Voicemail-nummer:

 • 20 17 17 17

 • 21 11 11 11

 • 23 23 23 23

 • 29 59 59 59

 • 29 30 30 30

 • 23 12 12 12


Guide til aflytning med Fælles Voicemail-nummer
Har du et Fælles Voicemail-nummer, skal du gøre følgende

 • Ring op til din YouSee Voicemail (husk +45 fra udlandet)

 • Tast dit mobilnummer og afslut med #

 • Du hører nu din personlige velkomsthilsen. Vent ca. 2 sekunder

 • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #

 • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder

Du kan også gøre som følger:

 • Ring op til 20171819 (husk +45 fra udlandet)

 • Tast dit mobilnummer og afslut med #

 • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #

 • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder


Individuelt Voicemail-nummer
Har du ikke et af de ovenstående Voicemail numre, har du et individuelt Voicemail-nummer.

Guide til aflytning med Individuelt Voicemail-nummer
Har du et individuelt Voicemail-nummer, skal du gøre følgende:

 • Ring op til dit YouSee Voicemail-nummer (husk +45 fra udlandet)

 • Du hører nu din personlige velkomsthilsen. Vent ca. 2 sek.

 • Tast og herefter din adgangskode. Afslut med #

 • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder

Du kan også gøre som følger:

 • Ring op til 20171819 (husk +45 fra udlandet)

 • Tast dit mobilnummer og afslut med #

 • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #

 • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder

Alle mobilabonnementer hos YouSee er automatisk indstillet til at viderestille opkald til YouSee Voicemail, når din mobiltelefon er uden for dækning, ikke besvares eller er optaget. 
Du kan ændre dine viderestillinger på flere forskellige måder.
 
Du kan gøre det via telefonens menu. Du kan læse mere under Viderestilling. 
 
Du kan gøre det via Mit YouSee appen (IOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre er det ikke alle abonnementer der har adgang til viderestillingsmenuen endnu.
 
Du vil også kunne benytte GSM koder, her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. Beskrivelse af viderestillingskoderne finder du herunder. 

Viderestillingskoder

 • Kode 21 - Viderestilling af alle opkald

 • Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke

 • Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning

 • Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget

Bemærk, at koderne 61 og 67 godt kan være aktiveret samtidigt. Aktiveres kode 21, træder kode 61 og 67 dog ud af kraft, ligesom de automatisk aktiveres igen, når kode 21 deaktiveres.

Det er altid muligt at ændre dine viderestillinger, ligesom der kan viderestilles til et hvilket som helst andet dansk telefonnummer (dog ikke 80- og 90- numre eller særtjenester). 

Slå viderestilling til med GSM koder

S
lå viderestilling til:

Viderestil til Voicemail:
Tast *kode*Voicemail nummer#

Viderestilling til andet nummer:
Tast *kode*telefonnummer #

Slå viderestilling fra

Tast #kode#

Der går som udgangspunkt 15 sekunder før ubesvarede opkald sendes til din voicemail. Du kan indstille din voicemail til at vente helt op til 30 sekunder, før den slår til.

Du kan det via Mit YouSee appen (iOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre har ikke alle abonnementer adgang til viderestillingsmenuen online endnu. 
 
Du vil også kunne benytte GSM koder. Her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. 

Sådan gør du:
Tast: *61*voicemailnummer**tid# (TID kan være: 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder) Skal du eksempelvis ændre voicemail-tiden til 30 sekunder skal du taste: *61*voicemailnummer**30#

Afslut ved tryk på opkaldsknappen på din telefon

Adgangskode til Voicemail

Hvis du ønsker at aflytte din YouSee Voicemail fra andre telefoner eller i udlandet, skal du oprette en adgangskode. En adgangskode forhindrer desuden uvedkommende i at få adgang til dine beskeder på YouSee Voicemail.

 Sådan opretter du en adgangskode

Første gang du ringer op til YouSee Voicemail, bliver du bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode. Det kan fx være samme kode, som du bruger, når du tænder din mobiltelefon.

 • Ring til din YouSee Voicemail. Du bliver bedt om at indtaste adgangskode

 • Indtast en ny adgangskode på 4-10 cifre (de må ikke være ens, fortløbende eller de sidste 4 cifre i dit telefonnummer)

 • Læg på for at afslutte

Sådan ændrer du din adgangskode

Du kan altid ændre din adgangskode til YouSee Voicemail - også hvis du har glemt din eksisterende kode.

 • Ring til din YouSee Voicemail

 • I hovedmenuen vælger du Indstillinger ved at taste 3

 • Vælg, at du vil ændre din adgangskode ved at taste 5

 • Indtast en ny adgangskode (4-10 cifre)

 • Læg på for at afslutte

Har du glemt din adgangskode til Voicemail?

Du har mulighed for at lave en ny adgangskode, ved at ringe til YouSee Voicemail fra din egen mobiltelefon. Dette gælder dog ikke, hvis du har valgt at benytte tvungen adgangskode.

Sådan indstiller du tvungen adgangskode

Du kan øge sikkerheden på din YouSee Voicemail ved at kræve, at der altid skal indtastes adgangskode – uanset om du ringer fra dit eget eller andre nummer.

 • Ring til din YouSee Voicemail

 • I hovedmenuen vælger du Indstillinger ved at taste 3

 • Vælg, at du vil ændre din adgangskode ved at taste 5

 • For opsætning af tvungen adgangskode skal du taste 2

 • Slå tvungen adgangskode til/fra ved at taste 1

Får du en 'Voicemail er i øjeblikket blokeret'-besked?

Når du skal aflytte eller bruge din YouSee Voicemail fra udlandet eller via en anden mobil end din egen, skal du bruge din adgangskode for at få adgang.

Taster du forkert adgangskode tre gange, får du beskeden: "Du har indtastet forkert adgangskode 3 gange og din Voicemail-boks bliver derfor låst i 30 minutter. Prøv igen senere. Farvel".

Blokeringen ophæves automatisk efter 30 minutter.

Hvis du ønsker at slå YouSee Voicemail fra kan du gøre det på 3 måder - og du kan også slå voicemail til igen på samme måde.
 
Du kan gøre det via telefonens menu (læs mere under Viderestilling).
 
Du kan gøre det via Mit YouSee appen (IOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre er det ikke alle abonnementer der har adgang til viderestillingsmenuen endnu.

Du vil også kunne benytte GSM koder, her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. Beskrivelse af viderestillingskoderne finder du herunder.
 

Viderestillingskoder 

Kode 21 - Viderestilling af alle opkald

Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke

Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning

Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget 

Slå viderestilling fra

Tast #viderestillingskode

Slå viderestilling til med GSM koder

Tast *viderestillingskode*dit Voicemail-nummer#

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?