YouSee hjælp

Sådan administreres værgemål

Er du værge, skal du benytte dette link til at bestille nye abonnementer eller ændre i eksisterende abonnementer på vegne af din klient:

Værgebeskikkelse

Har du problemer med at åbne linket? Så kopier linket, og sæt det ind i adresselinjen i din Chrome eller Edge browser. Du kan med fordel gemme linket som bogmærke – så kan du benytte det fremover.

Værgemål

En person kan få tildelt en værge og komme under værgemål, såfremt personen af forskellige årsager er ude af stand til f.eks. at varetage sine økonomiske anliggender.
På den måde sikres det, at personen under værgemål ikke udsætter sig selv for økonomiske risici.

Værgemålsbeskikkelse

Værgemålsbeskikkelsen er det juridiske dokument, der viser, at de den pågældende person er værge for en person og dermed kan indgå aftaler på vegne af denne person 

Umyndiggjort person

Når en person er umyndiggjort betyder det, at personen er frataget handleevnen og derfor bl.a. ikke kan påtage sig gældsforpligtelser og dermed indgå kundeaftaler. En umyndiggjort person vil have en værge (formynder / myndighedsindehaver), der skal indgå disse aftaler for den umyndige person.


Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?