YouSee hjælp

Priser til servicenumre fra mobilen

Her finder du en oversigt over priserne til servicenumre, når du ringer fra en mobiltelefon.

Servicenummer

Navn på tjeneste

Pris pr. opkald

Pris pr. minut

112

Alarmcentralen

0 kr.

0 kr.

114

Politi - service

*Alm. mobiltakst

*Alm. mobiltakst

118

Nummeroplysningen, indland

20 kr.

0 kr.

1810

Multioplysningen

20 kr.

0 kr.

1812

Dyrenes Vagtcentral

*Alm . mobiltakst

*Alm . mobiltakst

1813

Region Hovedstaden

0 kr.

0 kr.

1853

Vejrmeldingen DMI

*Alm. mobiltakst

*Alm. mobiltakst

1881

Statens informationstjeneste

0 kr.

0,75 kr.

**70-nummer

Servicenumre til virksomheder

*Alm. mobiltakst

*Alm. mobiltakst

80-nummer

Gratisnumre

0 kr.

0 kr.

90 90 1-nummer

Træfpunkt

0 kr.

6,70 kr.

* Prisen følger de samtalepriser, som er gældende for dit abonnement
** Nummerserierne 70703XXX, 70704XXX, 70709XXX er dog gratis

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?