YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Mit Internet

Mit Internet appen er tilgængelig, hvis du har en:
Sagemcom Router F@st3890 V2 og V3, Wi-Fi Router D6 eller en WiFi Mesh-løsning.

Når du benytter YouSee’s Mit Internet, indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. For at benytte YouSee’s Mit Internet skal du have et eksisterende kundeforhold med et YouSee Internet produkt. 

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse. Typer af personoplysninger og formål

Mit Internet består af en sikkerhedsdel og en WiFi-del. Du tilgår og styrer begge dele via Mit Internet app. For at bruge Mit Internet App skal du logge ind med dit Mit YouSee Login.


Sikkerhedsdelen

Yousee har ikke adgang til de data, der ligger i Mit Internet, som styres af leverandøren F-Secure. F-Secure er selvstændig dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med kundens benyttelse af Mit Internet. Der henvises til F-Secure SENSE Router privacy policy | F-Secure.

Ved leveringen af produktet noteres følgende oplysninger dog i vores interne systemer:

 • Internet kundenummer

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • At give kunden adgang til sikkerhedssoftware, som beskytter alle enheder, du har tilsluttet routeren. Eksempler på enheder; computere, smartphones, tablets, spillekonsoller, IOT-enheder.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Dit internet kundenummer videregives til F-Secure, som leverer sikkerhedssoftwaren til din internet router. Sikkerhedssoftwaren aktiveres automatisk på internet-routeren ved abonnementets start.


WiFi-delen

Når du benytter YouSee’s Mit Internet, indsamler YouSee en række oplysninger til levering og om anvendelsen af Wi-Fi produktet. Oplysninger indsamles til brug for evt. kunde support. Til følgende formål indsamles disse oplysninger:

Vedr.: Indsamling af oplysninger til levering:

 • Internet kundenummer

Vedr.: Indsamling af oplysninger om brug til evt. support formål.

 • Antal af tilsluttede enheder til routeren. Oplysninger om enheden er tilsluttet via ethernet kabel eller via WiFi.

 • Anvendt IP-adresse når enheden er tilsluttet via ethernet kabel til LAN port på routeren

 • Genkendelse af enhedstype. Oplysninger om enhedens fabrikat indsamles via enhedens mac-adresse.

 • Forbrug af data målt i Mega Byte for hver tilsluttet enhed.

 • Antal af WiFi access points, i tilfælde af at kunden har udvidet sit WiFi hjemmenetværk med YouSee WiFi Boostere.

Oplysningerne til supportformål lagres i en uge og slettes herefter. Oplysninger til supportformål deles ikke med leverandøren/databehandleren af selve servicen (Airties).


Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra dit Internetprodukt til brug for levering af produktet YouSee Mit Internet.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke behandler oplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.


Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet levering af YouSee Mit Internet produktet kun kan ske efter behandling af kundens personoplysninger.Modtagere af dine personoplysninger

 • I forbindelse med leveringen af produktet Mit Internet sikkerhedsdelen, videregiver YouSee kundens Internet kundenummer til leverandøren F-Secure.

 • I forbindelse med levering af Mit Internet WiFi-delen overførerYouSee kundens Internet kundenummer til leverandøren Airties S.A.S, Frankrig.Der kan ske support fra Tyrkiet, hvor Airtiesbenytter standardkontrakter til overførsel af data, jf. GDPR-artikel 46, stk. 2, litra c. AirTies benytter sig af Amazon Web Services, behandling af data sker i Irland. Hvis der sker en overførsel til USA, benytter AWS standardkontrakter, jf. GDPR-artikel 46, stk. 2, litra c.   

 • F-Secure er selvstændig dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med kundens benyttelse af Mit Internet. For at læse mere om F-Secures behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end kundeforholdet vedrørende YouSee Mit Internet eksisterer.Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Sikkerhedspakke, skal du kontakte YouSee.

Du finder YouSees generelle persondatameddelser her.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 21. februar 2023.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?