YouSee hjælp

Jeg kan ikke gå på nettet eller sende mms

Kan du pludselig ikke gå på internettet fra din mobil, eller har du problemer med at modtage og sende mms, så kan du finde hjælp her.

 1. Genstart din mobil

  Det løser i mange tilfælde problemet.


 1. Er der mobilsignal?
  Tjek signalstyrken i øverste højre hjørne på din mobilskærm. Jo færre søjler der jo dårligere signal har din mobil

image
 1. Er mobilen på flytilstand?
  Hvis flytilstand er aktiveret, er der blokeret for både opkald og data.
  Tjek, om der er et lille fly-ikon på mobilskærmen.

  Hvis der er det, skal dette slås fra for igen at få fuldt signal.

image
 1. Tjek, om der er driftsforstyrrelser
  De kan være årsagen til, at du ikke kan komme på nettet eller sende mms.
  Er der driftsforstyrrelser på min adresse? 

 1. Sæt simkortet i en anden mobil
  Hvis det virker i en anden mobil, tyder det på, at det er mobilen, der er problemet.


Virker det stadig ikke?
Prøv at nulstille mobilens netværksindstillinger.
Her er en guide, så du kan se, hvordan du gør.


Opsæt mobilen manuelt

Har du stadig ikke adgang til internet eller mms fra mobilen, så kan du opsætte den manuelt. Vælg et mobilmærke nedenfor og se, hvordan du opsætter internet og mms.

 1. Gå til Indstillinger.

 2. Vælg Trådløs og netværk.

 3. Vælg Mobil Netværk.

 4. Vælg Navn på adgangspunkt.

Under internet skriver du følgende:
Navn: YouSee
APN: internet
MCC: 238
MNC: 01
APN type: Default

Under MMS skriver du følgende:
APN: mms
MMSC: http://mmsc.tdc.dk:8002
MMS Proxy: inetproxy.tdc.dk
MMS port: 8080
MCC: 238
MNC: 01
APN type: mms

 1. Gå til Indstillinger.

 2. Vælg Mobil netværk.

 3. Vælg Mobildata netværk.

Under Mobildata skriver du:
APN: internet

Under MMS skriver du følgende:
APN: mms (skrives med små bogstaver)
MMSC: http://mmsc.tdc.dk:8002
MMS Proxy: inetproxy.tdc.dk:8080

Opsætning af internet 

 1. Gå til Indstillinger

 2. Tryk på Forbindelse

 3. Her vælger du Mobile Netværk

 4. Gå til Adgangspunktsnavne

 5. Tryk på Tilføj

Her indtaster du følgende oplysninger
Navn: Internet
APN: internet
Proxy: her indtaster du ikke noget
Port: her indtaster du ikke noget
Brugernavn: her indtaster du ikke noget
Adgangskode: her indtaster du ikke noget
MCC: 238
MNC: 01
Godkendelsestype: Her klikker du på PAP

Tryk på APN-type.
Der kommer et pop-up-vindue frem, og her skriver du default,supl og tryk så på OK.

Tryk på de 3 prikker i øverste højre hjørne.
Tryk på Gem.

Opsætning af mms

 1. Gå til Indstillinger

 2. Tryk på Forbindelse

 3. Her vælger du Mobile Netværk

 4. Gå til Adgangspunktsnavne

 5. Tryk på Tilføj.

Her indtaster du følgende oplysninger:
Navn: mms
APN: mms
MMSC: http://mmsc.tdc.dk:8002
Mms-proxy: inetproxy.tdc.dk
Mms-port: 8080
MMC: 238
MNC: 01
Godkendelsestype: Her klikker du på PAP

Tryk på APN-type
Der kommer et pop-up-vindue frem og her skriver du mms og trykker så på OK.

Du skal ikke skrive noget i de andre felter.

Tryk på de 3 prikker i øverste højre hjørne.

Tryk på Gem.

SMS
Beskednummer central: +45 40 39 09 99

INTERNET / WAP
Navn: YouSee
APN/adgangspunkt: internet
Username/brugernavn: Feltet skal være blankt
Password/adgangskode: Feltet skal være blankt
Port: Feltet skal være blankt
Proxy: Feltet skal være blankt
Primær DNS: Feltet skal være blankt
Sekundær DNS: Feltet skal være blankt
Eventuel startside: http://m.yousee.dk
Eventuel APN type: internet eller default

MMS
Navn: YouSee mms
APN/adgangspunkt: mms
Username/brugernavn: Feltet skal være blankt
Password/adgangskode: Feltet skal være blankt 
MMSC adresse/startside: http://mmsc.tdc.dk:8002
Sessionstilstand: Kontinuerlig
Databærer: GPRS
MMS-Proxy/ip-adresse: inetproxy.tdc.dk
Port: 8080
Godkendelsestype: Normal / PAP

Bemærk, at indstillingerne kan hedde noget andet end ovenstående på din mobiltelefon. Det kan du se i YouSee's telefonmanualer.

Opsæt mms

 1. Tryk på Menu.

 2. Vælg Indstillinger.

 3. Tryk på Mobildata.

 4. Vælg Mere i bunden af skærmen.

 5. Tryk på Navn på adgangspunkt.

 6. Tryk på Menuknappen.

 7. Vælg Ny APN.

 8. Under Navn skriver du mms.

 9. Under APN skriver du mms.

 10. Tryk på APN-type.

 11. Sæt flueben i mms og tryk på OK.

 12. Du skal ikke skriver noget under Brugernavn og Adgangskode.

 13. Under MMSC skriver du http://mmsc.tdc.dk:8002

 14. Under Mms-proxy skriver du inetproxy.tdc.dk

 15. Ved Mms-port indtaster du 8080.

 16. Ved MCC indstaster du 238.

 17. Under MNC indtaster du 01.

 18. Ved Godkendelsestype vælger du PAP.

 19. Tryk på menuknappen.

 20. Tryk på Gem.

Opsæt internet

 1. Vælg Menu på din startskærm.

 2. Vælg Indstillinger.

 3. Tryk på Mobildata

 4. Er Mobildata aktiveret, trykker du på tilbageknappen. Er Mobildata deaktiveret, skal du aktivere det og springe næste trin over. Tryk på mere.

 5. Tryk på Navn på Adgangspunkt.

 6. Tryk på Menuknappen.

 7. Tryk på Ny APN.

 8. Under Navn skriver du Internet.

 9. Under APN skriver du internet.

 10. Tryk på APN-type.

 11. Kommer der muligheder som default og supl. skal du sætte flueben på disse to og trykke på OK. Ellers skal du blot sætte flueben ved internet.

 12. Felterne Proxy og Port skal være tomme.

 13. Gå ned til MMC og indtast 238.

 14. Ved MNC indtaster du 01.

 15. Tryk på Godkendelsestype og sæt flueben ved PAP.

 16. Tryk på Menuknappen og vælg Gem.

 17. Markér din nye APN-opsætning.

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?